Bingons historia

Bingo har en mycket diger historia och det är en rad viktiga historiska händelser som lett fram till dagens popularitet. Faktum är att det har utvecklats på olika håll världen över genom åren. Det visar hur smart uppfinning spelet är och det är inte så konstigt att det fått sådan stor genomslagskraft.

Tidig italiensk förlaga

I Italien började under 1530-talet ett statligt nummerlotteri spelas varje lördag. Namnet var il Gioco del Lotto in Italia, och hur häpnadsväckande det än må låta så spelas det varje lördag än idag. Lotteriet är relativt enkelt upplagt och går ut på att varje spelare köper sin lottsedel med dragning varje lördag. Liknande lotterier har vi ju stor erfarenhet av här i Sverige. Statliga lotterier av detta slag har länge använts runt omkring i Europa, som ett sätt att finansiera statliga angelägenheter.

Spridning i Europa

Sådana här typer av spel spreds vidare över kontinenten och alla länder skapade sina egna variationer av uppläggen. När det snappades upp av den franska överklassen började saker och ting ske. Man kallade sin variant för "Le Lotto", vilket är detsamma som det vi idag kallar för klassisk lotto. Korten delades upp i tre horisontella och nio vertikala rader. I dessa slumpades nummer fram mellan 1 och 90. När sedan dragningen skedde gällde det att kontrollera vilka nummer man hade på sin lottsedel. Dragningen gick till så att utroparen drog upp träbrickor från en påse. På varje bricka fanns ett nummer uppskrivet. För vinst krävdes att man fyllde en hel horisontell rad på sitt kort. I Tyskland användes lottosystemet som ett sätt för skolbarn att lära sig olika saker i skolan.

Utveckling i USA

Även I USA tog man till sig de ekonomiska förtjänsterna med att anordna lotterier. Organiserade lotterier blev ett sätt att finansiera olika institutioner. Detta kom dock relativt sent till USA. Däremot får man ta åt sig äran om att utveckla Lotto till Bingo. När den misslyckade leksaksförsäljaren Edwin S. Lowe körde förbi en karneval hade folk samlats till ett och samma stånd. Där spelade man ett slags Lottospel, med en utropare som drog nummer och spelare som prickade av sina kort genom att lägga en böna på vederbörande nummer. När en spelare lyckats fylla en hel rad ropade denne "Beano"! som var namnet på denna typ av Lotto, såklart inspirerat av bönorna man använde. Marknadsförsäljaren ville hela tiden stänga för natten, men spelarna verkade beroende av spelet. När försäljaren till slut lyckades stänga fick Lowe sig en pratstund med försäljaren.

Med den info Lowe fått bestämde sig han för att själv börja anordna "Beano"-spel hemma i New York. Han köpte in det nödvändiga materialet och bjöd in vänner för att spela. Hans vänner fastnade snabbt för spelformen. En exalterad spelare glömde i sin vinstiver bort vad man skulle ropa. Istället för Beano blev det Bingo, vilket Lowe direkt kände var ett bättre namn på spelet. Han började snart sälja spelet via sitt leksaksförlag. Under tiden förfinade han spelreglerna och slumpfaktorn som bestämde hur vinster skulle delas ut. Ett populärt forum att spela i blev kyrkorna, spelet blev ett sätt för dessa att få in intäkter.